دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، مهر 1402 
اثر تمرینات مقاومتی کل بدن بر سطوح سرمی فورین، آدیپولین و پروتئین واکنش‌پذیر C در مردان سالمند دارای اضافه وزن

صفحه 108-120

10.22034/sbs.2023.421334.1063

سهیلا همتی شکراب؛ الهه پیرعلائی؛ ابراهیم بهرام؛ ابراهیم احمدیان حیران؛ آیدا رزاقی؛ نیر قیم علایی