تأخیر در داوری

نویسندگان و داوران گرامی ، ضمن پوزش از تأخیر بوجود آمده در روند ثبت و داوری و اعلام نتایج مقالات، مطابق قول پشتیبانی سینا‌وب ، 
امیدواریم این هفته مشکلات انتقال کامل اطلاعات نشریه صورت گرفته و کادر اجرایی چونان همیشه در خدمت نشر آثار ارزشمند شما،
حداکثر تلاش خود را بکار گیرند. در حال حاضر نویسندگان در ثبت مقالات خود مشکلی ندارند.
از صبوری شما سپاسگزاریم