اهداف و چشم انداز

هدف از نشر این نشریه انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات علمی  پژوهشی وابسته در ایران و خارج از کشور در حوزه فیزیولوژی ورزشی و رشته‌های وابسته است. این نشریه از چاپ مقالات اصیل پژوهشی، گزارش‌های موردی، مقاله کوتاه و نامه به سردبیر، استقبال می‌کند. مقالات مروری، نوشته شده توسط متخصصان در زمینه خود و با ارجاع به آثار منتشر شده خود نیز پذیرفته می‌شود.
موضوعات موردنظر جهت چاپ در نشریه علمی ورزش و علوم زیستی حرکتی شامل ورزش‌های تیمی، ورزش‌های انفرادی، جنبه‌های عملکرد فیزیولوژی محیطی، تغذیه ورزشی کاربردی، علوم زیست پزشکی و کاربردهای فناوری ورزشی است. تحقیقات آزمایشی و مشاهده‌ای کنترل‌شده با ماهیت جامع یا سیستماتیک مورد استقبال قرار می‌گیرد، مشروط بر اینکه استانداردهای مناسب روش شناسی و تحلیل علمی رعایت شود.

این نشریه در برنامه‌ریزی خود قرار گرفتن در لیست نشریات نمایه‌دار بین المللی را (ISI, Scopus) مدنظر دارد؛ در این راستا مقالاتی که دارای ایده‌های نو باشند و روش‌های نوینی را در علم تمرین، فناوری اطلاعات در زمینه‌های فیزیولوژی ورزشی و بررسی‌های مثمرثمری در سطح سلولی - مولکولی ناشی از سازگاری‌های ورزشی و هنجاریابی عوامل آمادگی جسمانی، عملکردی و مهارتی را دارا باشند، در اولویت بررسی و ارزیابی داوری قرار خواهد داد. برای دستیابی به اهداف مذکور نشریه بخش چکیده لاتین مقالات را در وب سایت انگلیسی قرار داده است که دارای کدفعال (DOI) نیز می باشد. انشاالله در آینده، مقالات لاتین نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.