تغییرات شاخص‌های ساختاری و عملکردی قلب مردان نخبه‌ی سه‌گانه‌کار

دوره 1، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 1-9

افشار جعفری؛ رسول هاشم کندی؛ علیرضا رحیمی؛ فریبرز اکبرزاده


روزه داری و ورزش

دوره 2، شماره 4، مهر 1389، صفحه 1-18

سیدمحسن خوش نیت؛ ژاله شادمان؛ محمدباقر ردشیرلاریجانی


تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح استراحتی آیریزین زنان یائسه و غیر‌یائسه دارای اضافه وزن

دوره 8، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 1-9

فریبا رسان نژاد؛ رزیتا فتحی؛ ولی الله دبیدی روشن


اثر 16 هفته تمرینات پیلاتس بر تراکم توده استخوانی زنان یائسه

دوره 10، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 1-10

سیده الهام ابوطالبی؛ پریسا پورنعمتی؛ توحید همت زاده بدولی


بررسی تاثیر هشت هفته تمرین عضلات دمی (IMT) بر عملکرد شنای 100، 200 و 400 متر دختران شناگر

دوره 7، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-9

10.22034/sbs.2023.371661.0

ناصر بهپور؛ وحید تأدیبی؛ افسانه آستین چپ؛ خدیجه فریدون فرا


تاثیر الگوی باردهی در پروتکل‌های درمانده‌ساز بر آستانه بی‌هوازی دختران جوان غیرفعال

دوره 4، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 5-13

سودابه مرتضی ‌وند؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی


بررسی پاسخ سریال زمانی microRNA-1 به تمرین مقاومتی در عضلات اسکلتی کند و تند انقباض رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 5، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 5-15

محمد فتحی؛ رضا قراخانلو؛ مسعود سلیمانی؛ حمید رجبی؛ راضیه رضایی


تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن HDAC4 بطن چپ رت های نر نژاد ویستار

دوره 6، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 5-15

محمد فتحی؛ رضا قراخانلو؛ راضیه رضایی